49 dejt


49 dejt

som möjligt. Det är företagen som ser till att kvaliteten blir på högsta nivå. För att vända trenden och möta kompetensbehovet, samt öka kvaliteten på skolorna, har arbetsgivare och fack gjort en gemensam satsning i form av Motorbranschcollege, MBC. Motorbranschcollege har blivit beviljade stöd från. Hitta bluffannonser och blocka användare som inte beter sig schyst. Kolla hur det går för dom som gör reklam hos oss. Du kan alltid göra egna inställningar för hur vi får använda cookies, data och dina personuppgifter. Anmäl ert intresse här.

MBC-gruppens roll är att stärka utbildningskvaliteten och driva certifieringsarbetet framåt samt stötta skolorna med att uppfylla kvalitetskriterierna för Motorbranschcollege. Bara de närmaste tre åren behöver branschen anställa 6 400 personer. Företagens engagemang är avgörande för framgången med Motorbranschcollege. Som företagare kan du engagera dig i din lokala gymnasieskolas certifieringsprocess genom att delta i en så kallad. Motorbranschen har en historisk utmaning att säkra kompetensförsörjningen för framtiden. Stort intresse för Motorbranschcollege. Certifierade skolor är Edströmska i Västerås, Tullängsgymnasliet i Örebro, Jämtlands gymnasium Fyrvalla i Östersund och Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium. SÅ engagerar ditt Företag SIG. Samtidigt söker allt färre ungdomar till fordons- och transportprogrammet på gymnasiet.


Sitemap